trang web toàn cầu
nhập số series vật tư tiêu hao
Vui lòng nhập số sê-ri của vật tư tiêu hao*
Làm thế nào để tìm số sê-ri hộp mực?

Nó có thể được tìm thấy theo những cách sau:

1.Trên hộp giấy

2.Trên hộp mực

Nhập mã xác nhận*
Trang web này sẽ sử dụng cookie để thực hiện các chức năng khác nhau, bao gồm nâng cao trải nghiệm, phân tích và quảng cáo của bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này hoặc nhấp vào"chấp nhận và đóng",bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc trang cookie của chúng tôi.
By clicking the 'x' button, you agree to our use of cookies in this browsing